«Крути – наша слава, наша історія»                        

               (Віртуальна інформина)

 

 

          29 січня відзначається день пам’яті Героїв Крут – саме там у 1918 році відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність.

           Наукова бібліотека пропонує Вам віртуальну інформину «Крути – наша слава, наша історія». 

Використані  джерела:

 
 
 
 
Віртуальну інформину підготували:

зав. сектором Бездольна Л. І.

бібліотекар Лукшина Є. Ю.

Вашій увазі пропонується нова програма стажування студентів та випускників на тваринницьких фермах Угорщини.
         Термін практики 6 міс (з можливістю до 12 міс).
         Англійська мова - середній розмовний рівень.
         Пріоритет для студентів і випускників факультетів, що вивчали технологію та обладнання тваринницьких ферм.

Інформаційний лист


 

Допомога вітчизняних виробників сучасного технологічного обладнання для тваринництва фірми Dimax кафедрі технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника в оновленні матеріально-технічної бази новітнім обладнанням (зразками кормових автоматів на 10, 20 та 40 голів для дорощування та відгодівлі свиней).

 

25.11.15 року відбувся конкурс «СТУДЕНТ РОКУ 2015» представником від ННІ ТС був Барибін Павло.


В результаті проведення конкурсу та запеклої боротьби Павло здобув перемогу в номінації кращий ерудит ХНТУСГ 2015

 Про виконання заходів паспортів Земляцтв: стан, аналіз, поточні завдання.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

(доповідь на  засіданні огр-адм. відділу 04.04.2016 р.)

Работа Землячества Печенежского района в 2015-16 учебных годах  проводилась по плану работы, включённому в Паспорт Землячества, который был рассмотрен и утверждён на заседании организационно-административного отдела в начале учебного года.

В сентябре 2015 г. на заседании Землячества был рассмотрен, обсуждён и утверждён план работы на 2015-16 гг., переизбраны Председатель Землячества и его заместитель.

В соответствии с планом работы 30 сентября 2015 г. представители кафедры совместно с Председателем Землячества Геннадием Кизимом выезжали Печенежский район для знакомства с выпускниками учебных заведений района 2016 года и проведения с ними профориентационной работы. На встречах с учащимися выпускных классов Печенежского лицея им. Семирадского, Мартовской и Артёмовской средних школ им было рассказано об Университете, его институтах, специальностях, по которым производится подготовка специалистов, условиях и преимуществах обучения в ХНТУСХ им.П.Василенка. Показаны демонстрационные фильмы об Университете и Институте Технического сервиса. Были розданы рекламные материалы институтов Университета, составлены списки выпускников, классным руководителям и выпускникам были оставлены контактные координаты кафедры и Университета.  К сожалению, количество выпускников в районе из года в год уменьшается, а качество их подготовки и, соответственно, мотивация к дальнейшей учёбе в ВУЗах понижается. Так суммарное количество выпускников во всех трёх учебных заведениях района составляет всего   23 человека.

В осеннем семестре прошлого года в преддверии празднования 85-и летия Университета Землячеством, кафедрой совместно с выставочно-музейным центром ХНТУСХ были проведены два тематических «круглых стола». Тема первого – «Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка –  85 років сумлінної, бездоганної праці на освітянській ниві» был проведен в октябре 2015 г.   Представители Землячества были ознакомлены с историей создания Университета, основными достижениями его научных школ, деятельностью крупных учёных, работавших в стенах Университета.

В ноябре прошлого года был проведен «круглый стол» на тему:  «Академік Василенко П.М.: життєвий та творчий шлях – приклад відданого служіння науці".  на котором проф.Москалёва Надежда Петровна рассказала представителям  Землячества – кто такой академик Всиленко, почему его имя носит наш Университет, познакомила  студентов со стендами музея, рассказывающими о жизни и творчестве выдающегося учёного.

В марте текущего года состоялось очередное заседание Землячества, на котором были подведены итоги сдачи студентами-членами  Землячества зимней сессии. В связи с тем, что зимою закончил обучение в Университете предыдущий Председатель Землячества Кизим, состоялись внеочередные выборы нового Председателя. Им избран студент 2-го курса института ТМ  Сергей Рожко. На заседании Землячества были рассмотрены вопросы проведения студентами по месту жительства профориентационной работы среди молодёжи района. Поскольку контингент выпускников этого года ограничен и профориентационная работа с ними уже проводится, было принято решение провести эту работу с молодёжью, проживающей в Печенежском районе, но обучающейся в соседнем Чугуевском районе в Кочетокской школе-интернате. Среди членов Землячества, поступивших в Университет в этом году есть прошлогодний выпускник этой школы-интерната, и он знает ребят из Печенежского района, обучающихся в выпускном классе этой школы. Ему и были переданы рекламные материалы об Университете и было поручено провести агитационную работу по привлечению к поступлению в ХНТУСХ этой категории молодёжи.

В целом план работы Землячества на текущий год успешно выполняется, за исключением, разве что пункта 8 по Налагодженню    систематичних    контактів з випускниками    ХНТУСГ    ім. П.Василенка працюючими    у    Печенізькому    районі    та  допомога      в     проходженні      практик   та   працевлаштування  студентів.

 

Чергова зустріч членів Печенізького Земляцтва, присвячена  пам’яті академіка Василенка П.М.

 

03  грудня поточного року відбулась чергова планова зустріч членів Печенізького Земляцтва, присвячена 115 річчю зі дня народження видатного вченого в галузі землеробської механіки, ім’я котрого носить наш університет – Петра Мефодійовича Василенка.

 

Зустріч   проходила на базі виставково-музейного центру Університету.  Під час

 

засідання  директор  виставково-музейного центру професор Москальова Надія Петрівна зробила цікаву та змістовну доповідь, в якій вона ознайомила членів Земляцтва з найважливішими вехами життя,  основними науковими та творчими здобутками видатної людини, вчителя, вченого, відповіла на численні запитання присутніх. Після цього члени Земляцтва ознайомились з експозицією виставково-музейного центру Університету, присвяченою життю та діяльності академіка Василенка П.М.

 

Члени Печенізького Земляцтва під час відвідання виставково-музейного центру Університету

 


 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

18 листопада 2015 року відбувся візит делегації представників керівного складу Федерації «Обміни Україна — Франція» на чолі з відповідальним за співробітництво з аграрними університетами паном Філіпом Жене.
 
Особливу зацікавленість французької делегації викликала презентація ректора, академіка Тіщенка Л.М. у якій було викладено філософію успішності ХНТУСГ імені Петра Василенка, яка базується на реалізації Програми сталого розвитку університету, що є методологічною основою концепції випереджаючої функції освіти. Система менеджменту якості Університету забезпечує реалізацію Місії, Бачення, Цілей та Політики Університету з метою підвищення задоволеності споживачів освітніх послуг та наукових розробок. Завдяки реалізації структурованої організаційно-підготовчої роботи, плану заходів попередніх і діючих програм, університет посідає провідні місця у всеукраїнських щорічних підсумкових рейтингах.
 
Приймаючи до уваги важливість інтеграційних процесів в європейському просторі, ХНТУСГ імені Петра Василенка та французькі партнери спільно працюють над організацією та забезпеченням діяльності міжнародних програм.
 
фотофото
 
Оновлено Угоду про співпрацю між Федерацією «Обміни Франція – Україна» та Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка. Угода передбачає співробітництво в галузі організації перебувань та стажувань у Франції студентів, викладачів, наукових працівників ХНТУСГ, а також організацію перебувань та стажувань в Україні французьких студентів навчальних закладів-партнерів, представників установ, які приймають стажерів та будь-яких проектів, спрямованих на розвиток обмінів між Францією та Україною у галузі компетенції кожного з партнерів.
фотофото
 
Кафедрою мовної підготовки на зустріч із гостями університету було запрошено не тільки представників ХНТУСГ імені Петра Василенка, а й учнів середніх навчальних закладів м. Харкова. Особливу зацікавеність майбутніх абітурієнтів, студентів, аспірантів і викладачів університету викликала презентація міжнародних програм Федерації та, відповідно, можливість пройти науково-педагогічні та мовно-професійні стажування у навчальних закладах і на підприємстах аграрного профілю Франції та, після закінчення ХНТУСГ імені Петра Василенка вступити до спеціалізованої інженерної школи (наприклад, Вища сільськогосподарська школа м. Анжи, Вищий Інститут Лясаль Бове).
 
У рамках візиту відбувся Міжнародний конкурс.
 
Вітаємо студентів-переможців конкурсного відбору на право проходження мовно-професійних стажувань у Франції у 2016 році та викладача кафедри мовної підготовки кандидата філологічних наук Бувалець Олену Володимірівну, яка перемогла у міжнародному конкурсі на право проходження науково-педагогічного стажування у навчальному закладі Франції.
 
Бажаємо переможцям подальших успіхів та натхнення!

Оплату здійснювати через відділення «Приват-банку»

ХНТУСГ ім.Петра Василенка, м.Харків, вул.Артема,44

Код 00493741  МФО 820172

Банк ДКСУ м.Київ.

НАВЧАННЯ    р/р 31250202103687

Обов’язково вказувати прізвище, ім’я, по-батькові студента, форму навчання (денна, заочна), спеціальність, групу, № договору

11 листопада 2015 р. в ХНТУСГ ім. П. Василенка в конференц – залі представники американської компанія «WISE» провели презентацію програми стажування в США в сфері сільського господарства та в сфері будівництва сільськогосподарських та цивільних споруд. До складу делегації, що офіційно представляють програму в Україні, входили:

Martin David Gibson – менеджер компанії PAR з організації практики для студентів;

Craig Schmuck – координатор програми обміну студентів WISE;

Максим Ніканов – директор компанії «Міжнародний Інформаційний центр» м. Київ.

Була надана інформація, що стосується американських компаній, які надають можливість проходження стажування в США: умови проживання, праці та інше.

В залі були присутні викладачі, студенти, аспіранти, випускники нашого університету.

  

  

Внимание!!! Зарубежные стажировки!!!

 

    В среду11.11.2015 г. в 13.00 руководство компанииWISEпроведет презентацию своей программы практик и стажировок в США в сфере строительства сельскохозяйственных сооружений. Приглашаем  студентов, аспирантов и выпускников университета.

(ул. Артема, 44, 2 этаж, конференц – зал)

    (подробная информация на сайте http://www.infoworld.com.ua)

 

Еще статьи...

  1. Вітаємо студентів та викладачів з великим святом
  2. ХНТУСГ ім. П. Василенка святкує 85-річчя
  3. Студенти ННІ ТС брали участь у суботнику
  4. ОГОЛОШЕННЯ про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку “Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва”
  5. ХРОНОЛОГІЯ ВИДАТНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТСТВА УНІВЕРСИТЕТУ
  6. 21 вересня 2015 року для співробітників кафедри "Технологія матеріалів" - відповідальним кафедри за дистанційне навчання в системі MOODLE
  7. Тех-А-С уверенно обыгрывает львовский Сокол в родных стенах
  8. Внимание!!! Зарубежные стажировки!!! В среду 28.10.2015 г.
  9. "Барви осені" Дебют первокурсника 2015
  10. В субботу 24 октября в Харькове состоится ответная игра Суперлиги Чемпионата Украины по регби - 15, среди команд группы "Б", между харьковским РК «Тех-А-С» и львовским РК «Сокол».
Яндекс.Метрика