Шановні колеги!

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України повідомляє, що на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2019 році буде проходити Міжнародний конкурс студентських наукових робіт.

Конкурс проводиться за спеціальностями: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,  274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології» і 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Конкурс проводиться з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями.

Співорганізаторами Конкурсу є закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

Детальна інформація та Положення про проведення Конкурсу знаходяться  на сайті: http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/index.php. Телефон для довідок: (097) 82-76-210

Яндекс.Метрика