В рамках роботи чотирнадцятого Міжнародного форуму молоді «МОЛОДЬ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА у ХХI СТОРІЧЧІ» На базі кафедри транспортних технологій і логістики пройшла робота секцій «Колісні та гусеничні транспортні засоби та транспортні технології в АПК», яку очолив професор Войтов В.А завідувач кафедри ТТЛ та «Використання паливо - мастильних матеріалів в умовах заощадження енергетичних ресурсів» яку очолив доцент Кравцов А.Г. в ході роботи секцій було заслухано доповіді студентів ННІ ТС та з науковим повідомленням виступив представник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля старший викладач Медведєв Євген Павлович з тематикою ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБИРАЛЬНО-ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ.

  

 

   

   

 

Яндекс.Метрика