У січні - лютому 2018 року професори Навчально-наукового інституту технічного сервісу, згідно наказам Міністерства освіти і науки України №1386а, №1380а і №1382а від 21.12.2017 року, брали участь в роботі експертних комісій, в рамках проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, у Подільському державному аграрно-технічному університеті (м. Кам’янець-Подільський) за наступними напрямами підготовки:

6.070101 «Транспортні технології» - Войтов Віктор Анатолійович, завідувач кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» - Козаченко Олексій Васильович, професор кафедри надійності, міцності та технічного сервісу машин імені В.Я. Аніловича Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, доктор технічних наук;

6.070106 «Автомобільний транспорт» - Лузан Сергій Олексійович, професор кафедри технологічних систем ремонтного виробництва Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, доктор технічних наук, голова комісії.

Під час перевірки експерти спілкувалися із співробітниками адміністрації ПДАТУ, особисто, з ректором Іванишиним Володимиром Васильовичем та ознайомились з роботою кафедр університету, їх матеріально-технічною базою, викладацьким складом, студентами та методичним забезпеченням навчального процесу; перевірили якість засвоення студентами знань з фахових дисциплін з використанням комплексних контрольних завдань.

За результатами роботи комісій її члени сформували порівняльні таблиці щодо дотримання вимог забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти у Подільському державному аграрно-технічному університеті та сформували свої експертні висновки.

Яндекс.Метрика