Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 229-л від 02.04.2019 року «Про проведення акредитаційної експертизи» розпочала свою роботу акредитаційна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Будівництво та цивільна інженерія" зі спеціальності 192 " Будівництво та цивільна інженерія " за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка.

 

Голова комісії – Бакулін Євген Анатолійович, виконуючий обов’язки завідувача кафедри будівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат технічних наук, доцент;

Член комісії – Пашинський Віктор Антонович, професор кафедри будівельно-дорожніх машин і будівництва Центральноукраїнського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор.

 

Строк роботи комісії безпосередньо у закладі вищої освіти з 8 по 10 квітня 2019 року включно.

Комісія зустрілась із керівництвом ХНТУСГ, відвідала навчальний відділ, відділ кадрів. Після екскурсії по музею університету, та по лабораторіям кафедри Технології матеріалів комісія зустрілась зі студентами та розпочала проведення ККР згідно акредитаційних вимог.

 

 

Яндекс.Метрика