НАУКОВА ШКОЛА

кафедри "Транспортных технологій і логістики"

ЗАСНОВНИК ВОЙТОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

професор, доктор технічних наук

(проректор з наукової роботи ХНТУСГ ім. Петра Василенка)

Напрями наукових досліджень школи пов’язані з розробкою принципів і методів конструювання трібосистем машин та методів їх постійного діагностування під час експлуатації.

Керівник школи, доктор технічних наук, професор Войтов Віктор Анатолійович захистив докторську дисертацію на тему «Моделювання процесів тертя та зношування у трібосистемах гідромашин як основа рішення задач проектування», Хмельницький, 1999 р.

Протягом функціонування наукової школи під керівництвом Войтова В.А. були виконані та успішно захищені наступні роботи на здобуття ступеня кандидата технічних наук.

1. «Вибір сумісних матеріалів трібоспряжень гідромашин з врахуванням закономірностей внутрішнього тертя», автор Суханов М.І., Харків, 1996 р.

2. «Використання моделювання процесів тертя та зношування в умовах граничного змащування на етапі проектування гідромашин», автор Ісаков Д.І., Харків, 1996 р.

3. «Методика дослідження перехідних процесів в вузлах тертя гідромашин з застосуванням методу акустичної емісії», автор Стадниченко В.М., Харків, 1997 р.

4. «Принципи конструктивної зносостійкості упорних і опорних вузлів ковзанно об’ємних гідромашин», автор Абі Саар Ф.Х., Харків, 1998 р.

5. «Дослідження сумісності моторних олив з матеріалами трібосистем двигунів внутрішнього згоряння на основі принципів фізичного моделювання», автор Шевченко О.В., Київ, 2001 р.

6. «Обґрунтування експлуатаційних вимог до підбору та експлуатації моторних олив по технічному стану в засобах транспорту», автор Мазепа В.О., Київ, 2007 р.

7. «Обґрунтування режимів і розробка засобів контролю технічного стану машинно-тракторних агрегатів вібродіагностуванням», автор Климов П.М., Харків, 2008 р.

8. «Відновлення поверхонь тертя за допомогою тріботехнічних регенеруючих сумішей», автор Білик А.П., Хмельницький, 2009 р.

9. «Закономірності енергетичних співвідношень у високонавантажених трібосистемах і шляхи підвищення їх зносостійкості», автор Трошін О.М., Київ, 2010 р.

10. «Підвищення надійності та безпеки польотів літальних апаратів шляхом вдосконалення науково-методичного апарату контролю технічного стану з прогнозуванням ресурсу головних редукторів», автор Чернявський В.М., 2011 р.

Сучасним науковим напрямом школи, якому присвячені останні роботи, є:

- проектування надійних трібосистем для машин та обладнання по виготовленню брикетів або пеллет із біомаси різного походження;

- науково-технологічні основи функціонування і підвищення ефективності використання сільськогосподарської техніки шляхом діагностування;

- підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників засобів транспорту в умовах експлуатації шляхом використання різних видів біодизеля;

- забезпечення надійності, продуктивності та економічності гідростатичних приводів зернозбиральних комбайнів шляхом розробки засобів діагностування;

- підвищення ефективності експлуатації та надійності зернозбиральних комплексів застосуванням системи моніторингу в режимі он-лайн.

Яндекс.Метрика