НАУКОВА ШКОЛА 

кафедри "Технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П.Шабельника"

 ЗАСНОВНИК ШАБЕЛЬНИК БОРИС ПЕТРОВИЧ

професор, заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук

(1929 – 2004 рр.)

Борис Петрович Шабельник — видатний вчений у галузі землеробської механіки. Народився 9 листопада 1929 р. в м. Харкові у родині робітника. Закінчив Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства (1955 р.), завідував майстернею Бердянської МТС Харківської області (1956—1957 р.р.). У 1957— 1958 рр. інженер-механік управління МТС Харківського обласного управління сільського господарства. З 1959 року по 1965 рік— інженер, старший інженер, керівник групи і завідувач лабораторії Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарського машинобудування. Потім навчався в аспірантурі ХІМЕСГ і в 1967 році захистив кандидатську дисертацію "Теоретичні та експериментальні дослідження кулачкового транспортера-очищувача бурякозбиральних машин," завідував кафедрою механізації тваринницьких ферм (1968—1983р.р.). Заснував галузеву науково-дослідну лабораторію енергозберігаючих робочих органів виробництва і збирання коренеплодів, займався розробкою та теоретичним обґрунтуванням механізованих засобів збирання кормових буряків. Одночасно проводив роботу по підготовці кадрів вищої кваліфікації. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 7 кандидатських дисертацій.

У 1986 р. Шабельник Б.П. захистив докторську дисертацію на тему "Розробка технологічного процесу і створення конвеєрів - очищувачів бурякозбиральних машин".

Особливу увагу науковець зосередив на теоретичному і експериментальному дослідженні конвеєрів - очищувачів коренеплодів, як одного з основних робочих органів бурякозбиральних машин. У теоретичних дослідженнях ним були використані оригінальні математичні моделі, які дали змогу забезпечити практичне втілення розробок у виробництво. Запропоновані ним розрахункові параметри конвеєрів - очищувачів широко впроваджувались у виробництво (випущено понад 50 тис. машин на Тернопільському комбайновому заводі).

Держава високо оцінила активну навчально-виховну та дослідницьку роботу Шабельника Б.П., він був нагороджений нагрудним знаком "За відмінні успіхи в роботі" і медаллю "Ветеран праці". За особистий вклад у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, розробку та впровадження наукових досягнень у 1992 р. йому було присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. У 2000 році він включений до виданої серії “Українські вчені-аграрії XX століття. Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації”.

Шабельником Б.П. було опубліковано 117 наукових праць та монографій і отримано 25 авторських свідоцтв на винаходи.

Під його керівництвом був збудований і обладнаний необхідними машинами кормоцех "Маяк 6". Такі лабораторії дозволили більш тісно поєднати теорію і практику   технологічних процесів виробництва продукції тваринництва, підвищити рівень практичної підготовки студентів. 3 цією метою було створено філію кафедри при дослідному господарстві "Кутузівка" НВО "Племеліта" УААН.

Масштабна і яскрава фігура Заслуженого діяча науки і техніки, талановитого вченого і педагога Бориса Петровича Шабельника залишиться не тільки в пам'яті всіх, хто знав його особисто, але і назавжди увійде в історію машинобудування.

 Був продовжувачем наукової школи Шабельника Б.П.  канд. техн. наук, професор Бойко Іван Григорович (завідувач кафедри МТФ з 1983 по 2005 рік). Мав 148 публікацій, з них 90 наукового та 36 навчально-методичного характеру, підручника за його редакцією і 6 навчальних посібника написані у співавторстві, які рекомендовані до видання Міністерством освіти і науки України та 32 авторські свідоцтва і патенти. Напрямок його наукових досліджень направлений на створення енергозберігаючих машин подрібнення зернових кормів їх дозування і змішування. Під його керівництвом розроблені нові конструкції подрібнювачів зерна, дозаторів і змішувачів інгредієнтів комбікормів. На Всеукраїнському конкурсі «Винахід року» в 2007 і 2009 роках розробки виконані Бойко І.Г. і його учнями нагороджені дипломами «Кращій винахід року в АПК». За результатами досліджень захистили кандидатські дисертації Семенцов Володимир Ілліч, Щур Тарас Григорович, Русальов Олександр Михайлович та Мерінець Наталія Анатолієвна.

На рис. 1 показаний стенд для випробувань дозаторів і змішувачів інгредієнтів комбікормів, на рис. 2 і 3 – дозатори мікроелементів та комбікормів відповідно. Рис. 4. Агрегат для приготування рідких гомогенних кормових сумішей із зерна.

Професор Бойко І.Г. керував аспірантом Войтовим Антоном Вікторовичем на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук.

  

Рис. 1. Агрегат для збагачення комбікормів (дисертація Семенцова В.І.)

 

Рис. 2. Експериментальна установка для дослідження процесу дозування біологічно активних кормових добавок (дисертація Щура Т.Г.)

 

Рис. 3. Установка для дозування сипучих матеріалів (дисертація Русальова О.М.)

Рис. 4. Агрегат для приготування рідких гомогенних кормових сумішей із зерна (дисертація Мерінець Н.А.)

 

  Другий напрямок наукової діяльності кафедри «Обґрунтування інфраструктури технічного сервісу машин в тваринництві, технічні та технологічні проблеми виробництва продукції тваринництва» очолює професор Науменко Олександр Артемович.

Під його керівництвом розроблена концепція технічного сервісу машин та обладнання в тваринництві. Професором Науменко О.А. підготовлений та виданий навчальний посібник «Технічний сервіс в тваринництві», читається курс лекцій «Основи дилерської діяльності»; розроблена методика обґрунтування структури технічних центрів, підготовлені та видані «Організаційно-технологічні нормативи», які отримали «Золоту медаль» Мінсільгоспа Росії.

Олександр Артемович був керівником наукових робіт молодих вчених, які захистили кандидатські дисертації і працюють на педагогічній діяльності в ННІ технічного сервісу ХНТУСГ. Це Тихонов Олександр Всеволодович, Іщенко Катерина Вікторівна та Славкова Лариса Генадіївна. Наукова діяльність продовжується.

 

Дисертації, які підготовлені науковою школою кафедри "Технічні системи і технологі тваринництва імені Б.П.Шабельника"

п/п

Прізвище, ім'я, по-батькові

Тема дисертації

Науковий керівник

Рік захисту

1

Юхін Генадій Петрович

Исследование процесса очистки кормовой свеклы от почвы двухъярусным кулачковым очистителем

Шабельник Б.П.

1978

2

Бойко Іван Григорович

Исследование процесса дозирования сыпучих кормов ротационным дозатором при приготовлении полнорационных кормовых смесей для кормления животных

Шабельник Б.П.

1982

3

Мартинов Володимир Михайлович

Разработка устройства для уборки ботвы кормовой свеклы

Шабельник Б.П.

1989 г

4

Дзюба Анатолій Іванович

Разработка и создание устройства для извлечения корнеплодов кормовой свеклы из почвы

Шабельник Б.П.

1988

5

Шкурко Тетяна Петрівна

Совершенствование технологий использования искуственногоо свещения и ультрафіолетового облучения в помещении для коров

Петруша Є.З.

1992

6

Нанка Олександр Володимирович

Разработка устройства для транспортирования ботвы кормовой свеклы в кузов транспортного средства

Шабельник Б.П.

1992

7

Грідасов Валентин Ілліч

Разработка рабочего органа для выкапывания корнеплодов моркови

Шабельник Б.П.

1996

8

Полупанов Віктор Миколайович

Розробка викопувально – сепаруючого пристрою машини для збирання коренеплодів кормового Буряка та обгрунтування його параметрів

Шабельник Б.П.

2003

9

Семенцов Володимир Ілліч

Обґрунтування параметрів процесу збагачення комбикормів біологічно активними кормовими домішками відцентровим змішувачем

Бойко І.Г.

2008

10

Щур Тарас Григорович

Обґрунтування параметрів процесу дозування та розробка конструкції конусного дозатора біологічно активних  кормових  добавок

Бойко І.Г.

2009

11

Чигрин Олексій Андрійович

Розробка та обґрунтування конструктивно – режимних параметрів адаптивного доїльного апарата для корів

Ужик В.Ф.

2010

12

Іщенко Катерина Вікторівна

Технологічні прийоми підвищення яєчної продуктивності та збереженості кур-несучок за рахунок покращення мікроклімату пташників

Науменко О.А.

2010

13

Русальов Олександр Михайлович

Обґрунтування параметрів процесу дозування та розробка конструкції решітчастого дозатора концентрованих кормів

Бойко І.Г.

2010

14

Палій Андрій Павлович

Удосконалення технологічних прийомів машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах промислового типу

Корх І.В.

2012

   15 Славкова Лариса Генадіївна Обгрунтування параметрів процесу і розробка гравітаційного змішувача концентрованих кормів з жиророзчинними вітамінами  Науменко О.А.   2014
   16 Меринець Наталія Анатоліївна Обґрунтування параметрів процесу і розробка кормоагрегату рідких гомогенних кормових сумішей із зерна      Бойко І.Г.   2015
   17 Семенцов Віталій Володимирович Обґрунтування параметрів процесу дозування і розробка конструкціі дозатора преміксів      Бойко І.Г.

  2016

18 Бойко Денис Іванович

Обґрунтування параметрів процесу і розробка конструкції дозатора-змішувача компонентів комбікормів

Нанка О.В.

2016

Яндекс.Метрика