Запрошуємо на конференцію

 

Запрошуємо на Міжнародну науково-практичну конференцію «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу», яка відбудеться 24-25 листопада 2016 року

 

Завантажити запрошення 

Скачать приглашение  

 

Екологічне домобудування

Такою була тема доповіді, зробленої ст. викладачем кафедри деревооброблювальних технологій і системотехніки лісового комплексу В.Ю. Дьяченко на семінарі, що відбувся під час роботи спеціалізованої виставки. В ній узагальнено досвід співпраці з проектно-інжиніринговою компанією ECS-3.com (м. Марсель, Франція) щодо використання місцевих матеріалів для економічного і водночас екологічного домобудування.

п/п

Прізвище та ініціали

виконавців

Тема науково-дослідної роботи

1.

д.т.н., професор Войтов В.А.,  Шевченко А М.,

к.т.н.,доцент Шевченко С.А.,

Договір “Розробка пропозицій  по  переобладнанню дизельних двигунів для роботи на біодизелі” (№ держреєстрації 0109U00569) з УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

2

к.т.н, доцент

Градиський Ю.О.

Розробка пропозицій по переобладнанню дизельних двигунів для роботи на біодизелі. Український НДІ прогнозування та випробування техніки та технології для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого. (госпдоговірна НДР №К23-09-56 від 6.04.2009 р.), Харків: ХНТУСГ, 2009 р. 28 с.

3

к.т.н, доцент

Шевченко С.А.,

Комп’ютерна система для вимірювання висоти дерев і проведені лабораторні випробування.

4

к.т.н, доцент

Шевченко С.А.,

Комп’ютерна система для вимірювання рельєфу поверхні руху.

5

асистент Літовка С.В.

Підвищення ресурсу гідронасичених сільськогосподарських машин шляхом діагностування робочої рідини

6

к.т.н., доцент Овсянніков С.І., к.т.н., доцент Шевченко С.А., Мостепанюк Є.А.

Комп’ютерна вимірювально-регеструюча система для тягових випробувань лісогосподарських агрегатів.

7.

Зав. кафедрою, канд. техн. наук, доцент Овсянніков С.І.; канд. с.-г. наук, доцент Чаплигін Є.М.

Удосконалення конструкції кущоріза на базі мотоблока «Нева»

8

к.т.н. Шевченко С.А.

Розробка та виготовлення дослідного зразка фасувальної машини з удосконаленою системою керування

9

Зав. кафедрою, канд. техн. наук, доцент Овсянніков С.І.; канд. техн. наук, доцент Істомін В.П.,     Соболь В.В.

Теоретичні основи проектування модульних конструкцій землерийно-транспортних машин на прикладі автогрейдера

10

Зав. кафедрою, канд. техн. наук, доцент Овсянніков С.І.; аспірант Знайдюк В.Г.,                       магістр Пометун О.Г.

Підвищення надійності і ефективності роботи зернозбиральних комбайнів методом динамічного балансування молотильних барабанів

11

Овсянніков С.І.,

Літовка С.В.

Розрахункова програма «Дослідження тягових якостей ведучого колеса в залежності від буксування та вертикального навантаження». Впроваджено в учбовий процес з дисципліни «Теорія самохідних лісових машин»;

12

Овсянніков С.І., Шевченко С.А.

Прилад для вимірювання параметрів рельєфу поверхні руху. Впроваджено в учбовий процес з дисципліни «Теорія самохідних лісових машин».

13

Овсянніков С.І.,

Шевченко С.А

Вимірювальний комплекс для проведення тягових випробувань автотракторних агрегатів. Впроваджено в учбовий процес з дисципліни «Теорія самохідних лісових машин».

14

Овсянніков С.І., Майданник Є.О.

Установка для визначення пружньо-дисипативних властивостей пневматичних шин. Впроваджено в учбовий процес з дисципліни «Теорія самохідних лісових машин».

15

Овсянніков С.І., Майданник Є.О., Градиський Ю.О.

Обезкрилював насіння сосни. Впроваджено в учбовий процес з дисципліни «Технологія і обладнання лісогосподарських робіт» та Впроваджено в Східно-українській регіональній лісонасіневій інспекції.

16

Сагайдачна Т.М.,

Сабліна М.О.

Дослідження фізико-механічних властивостей лісових ґрунтів

 

Яндекс.Метрика