Експериментальна установка гравітаційного дозатора.
Аспірант Семенцов В.В. Науковий керівник: професор Бойко І.Г.

Патент на корисну модель № 76318 Україна, МПК А01J5/00, А01J7/00.
Пристрій для дефектації та комплектування дійкових гум доїльних стаканів / Палій А.П., Науменко О.А., Палій А.П., Корх І. В., Голубенко А.В. - № u201208820; Заявл. 17.07.2012; Опубл. 25.12.2012 // Бюл. № 24.

Патент на корисну модель № 53994 Україна, МПК А01J7/00.
Пристрій для визначення стану соскової гуми / Палій А. П., Палій А. П. – № u201004514;
Заявл. 19.04.2010; Опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.


Експериментальна установка для дослідження змішувачів. Аспірант Славкова Л.Г. Науковий керівник проф. Науменко О.А.

Відцентровий змішувач  (Семенцов В.І., Бойко І.Г., Науменко О.А.)  (Пат. UA №86538; RU №2299092)
Робочий диск змішувача

Експериментальна установка для дослідження дозаторів
Спірально-гвинтовий дозатор  (Бойко І.Г., Щур Т.Г.)  (Пат. UA №19992)
Прилад для визначення кутів природного укосу сипучих матеріалів

Подрібнювач зерна (Мерінець Н.А., Дзюба А.І.)  (Пат. UA. №73371)
 
 
Регулятор освітлення  (Кульбаба С.В.)  (Пат. UA №83537)


Гидростабилизированний пульсатор   (Чигрин О.А.)  (Пат. RU №2328110)

Решітний дозатор  (Бойко І.Г., Русальов О.В.)  (Пат. UA №89003)
 
 

1 – накопичувальний бункер; 2 – перегородки бункера; 3 – призматична труба; 4 – бункери інгредієнтів; 5 – заслінки бункерів; 6 – обертовий диск; 7 – електродвигун; 8 – вивантажувальний кожух

Автори: Бойко Д.І., Науменко О.А., Нанка О.В.

Яндекс.Метрика