Завідувач кафедри: Науменко Олександр Артемович, професор, кандидат технічних наук, академік Інженерної академії України, член комісії Польської Академії наук.
Адреса: 61000, м. Харків. просп. Московський, 45, лабораторний корпус, 4 поверх
Телефон: (057) 732-99-65
E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кафедра заснована в 1966 році за наказом Міністерства вищої та спеціальної освіти СРСР. Засновником кафедри був Євсєєв Михайло Карпович.- ректор тодішнього ХІМЕСГ Першими викладачами кафедри були доценти Ворона Д,Д,, Бабанських І.С., Троянов М.М., Загайко М.Г., Біложирова Т.П. та. асистенти Сідашенко О.І., Ткаченко Д.І., Головко С.М.
З 1967 року по 1983 рік кафедру очолював професор, доктор технічних наук Шабельник Борис Петрович. З 1983 року по 2005 рік кафедра працювала під керівництвом професора, канд. техн. наук Бойко Івана Григоровича. З грудня 2016 по травень 2017 кафедру очолювали Бойко І.Г. та Нагорний С.А. З 2005 року кафедру очолює професор, канд. техн. наук Науменко О. А.

Значним для створення і розвитку кафедри був період завідування Б.П. Шабельника. Ним разом з викладачами кафедри були створені такі лабораторії як: «Доїння корів», «Первинної обробки молока», «Приготування кормів», збудований і обладнаний необхідними машинами кормоцех «Маяк 6». Такі лабораторії дозволили більш тісно поєднати теорію і практику технологічних процесів виробництва продуктів тваринництва.

З цією метою створено філію кафедри при дослідному господарстві «Кутузівка» НВО «Племеліта» УААН. За цей час значно розширилась матеріальна база кафедри. Організована галузева науково-дослідницька лабораторія. Шабельником Б.П. була створена наукова школа з напрямку створення комплексу машин для збирання кормових коренеплодів. Кращі представники школи: Бойко І.Г., Дзюба А.І., Грідасов В.І., Нанка О.В., які плідно виконуючи науково-дослідну роботу, захистили кандидатські дисертації і поповнили викладацький склад кафедри, а професор Бойко І.Г. очолював наукову школу з обгрунтування і розробки засобів з дозування і змішування кормів. Кадровий склад кафедри поповнили вихованці школи - молоді науковці Русальов О.М. Щур Т.Г. Семенцов В.І. Славкова Л.Г. Мерінец М.А. Семенцов В.В. та Бойко Д.І. Також склад кафедри поповнили кандидати наук Нагорний С.А. Іщенко К.В. Чигрин О.А. Палій А.П.
Зараз кафедра має дві спеціалізовані лекційні аудиторії та сім спеціалізованих лабораторій для виконання лабораторних та практичних занять. У начальному процесі використовується комп'ютерна техніка, мультимедійні проектори, кіноустановки, навчальне телебачення та відеотехніка.

Особливої уваги заслуговують науково-навчально-виробничої аудиторії: «Дослідження та вдосконалення робочих органів машин для тваринництва» та «Проектування машин і технологічних процесів для тваринництва». В цих лабораторіях студенти, проводячи експериментальні дослідження машин та агрегатів, виявляють недоліки їх робочих органів, моделюють виробничі умови, за допомогою комп'ютерної техніки проектують більш удосконалені машини і ведуть їх виробничу перевірку. Основними методами навчання, які активізують учбовий процес, є ділові ігри, блочно-модульний метод навчання, рейтингова система контролю знань. Науменко О.А. та Бойко І.Г. організовані заняття з поглибленим вивченням основ розрахунків робочих органів машин для тваринництва. Кафедра має комп'ютерний клас, який інтенсивно використовується при виконанні курсового та дипломного проектування, а частина дипломних проектів виконується на матеріалах наукових дослідженнях студентів.

Дослідницька робота колективу кафедри націлена на пошуки наукових принципів, технологічних та технічних рішень ресурсозбереження при виробництві продуктів тваринництва. За результатами наукових досліджень розроблено і впроваджено у виробництво машини для зрізання гички та збирання кормових буряків (проф. Шабельник Б.П.), технологічну лінію приготування префіксів (доц. Бойко І.Г.), технологію утримання корів при промисловому виробництві молока (доц. Клімонтов В.А.), енергозберігаючу технологію переробки пташиного посліду для одержання добавки (доц. Грідасов В.І.)
Співробітниками кафедри розроблені і виготовлені 3 зразки машин та обладнання, які в різні часи експонувались на Союзних та Республіканських виставках і були відзначені медалями і дипломами, в тому числі нагородою "Кращий товар року". Також були розроблені "Технологічні карти" і "Каталоги технологічних рішень". В активі викладачів кафедри налічується близько 140 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. В науково-дослідній роботі активну участь приймають студенти факультетів технологічного сервісу та механіко-технологічного.
За результатами наукових досліджень опубліковані наступні монографії: «Теорія і практичне обґрунтування параметрів робочих органів бурякозбиральних машин», «Конвейєри - очистители корнеуборочньїх машин», «Знергосберегающая технология производства молока».

На кафедрі працює 12 викладачів, серед них 2 доктора наук (Шигимага В.О., Палій А.П.) та 10 кандидатів наук (Науменко О.А., Нанка О.В., Нагорний С.А., Семенцов В.І., Бойко Д.І., Славкова Л.Г., Іщенко К.В., Семенцов В.В., Марченко М.В., Ієвлєв І.І.).

Вихованці кафедри стали провідними керівниками інших ВНЗ (проректор ЛНАУ Щур Т.Г.), закордонних фірм (Канада - Чигрин О.А.)


На кафедрі навчаються аспіранти за спеціальністю механізація сільського господарства за напрямками: розробка та дослідження адаптивних доїльних апаратів, розробка та дослідження змішувачів.

План бюджетного набору складає 150 осіб освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та 25 осіб освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

На кафедрі обладнано комп’ютерний клас на 12 робочих місць, який інтенсивно використовується при виконанні курсового та дипломного проектування, а частина дипломних проектів виконується на матеріалах наукових дослідженнях студентів.

Викладачі кафедри проводять навчання за такими спеціальностями:
механізація сільського господарства;
електрифікація та автоматизація технологічних процесів в сільському господарстві;
машини та обладнання сільськогосподарського виробництва;
технізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
менеджмент та аудит в сільському господарстві.

Основні напрямки учбових дисциплін:
Машини та обладнання для тваринництва;
Машиновикористання у тваринництві;
Монтаж та технічне обслуговування обладнання для тваринництва;
Мікропроцесори в тваринництві;
Технологія виробництва продукції тваринництва;
Проектування технологічних процесів у тваринництві;
Теорія та розрахунок машин у тваринництві;
Основи конструювання машин та обладнання для тваринництва;

Біоінженерія;

Робототехніка.

Щорічно викладачами кафедри видається близько 35праць. Серед них 12 наукових статей, 3 підручники, 4 науково-методичних, 12 методичних розробки,4 патентів, 6 виступів на наукових конференціях.

Співробітники кафедри приймають участь в регіональних та міжнародних виставках з питань технології виробництва продукції тваринництва та механізації технологічних процесів у тваринництві

Кафедра успішно працює з зовнішніми установами, такими як:
Національний аграрний університет( м. Київ)
Львівський національний аграрний університет,
Кіровоградський державний технічний університет
Луганський національний аграрний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний аграрний університет
Інститут тваринництва НААН
Інститут механізації тваринництва НААН
Інститут механізації і електрифікації сільського господарства НААН.

Співробітники кафедри також активно співпрацюють з закордонними організаціями та установами, такими як:

Люблінська політехніка;

Люблінський аграрний університет;

Німецький селянський союз;

Французька спілка фермерів;
Білоруський державний аграрний технічний університет (Мінськ)
Молдавський аграрний університет (Кишинів)
Вища інженерна школа Анжи(Франція)
навчальні заклади Данії, Німеччини, США
сільськогосподарські підприємства та асоціації Данії, Франції, Швейцарії, Фінляндії, Нідерландів, Австрії, США, Австралії, Нової Зеландії.

 

Завідувач кафедри

Мультимедійне супроводження

Склад кафедри

Наукова діяльність

Наукова школа

Профорієнтаційна робота

 
Яндекс.Метрика