Завідувач кафедри: Сідашенко Олександр Іванович, кандидат технічних наук, професор.
Адреса: 61050, м. Харків, просп. Московський, 45.
Телефон: (057) 732-73-28

E-mail:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Кафедра «Технологічні системи ремонтного виробництва»

 

Організована в 1931 році , як кафедра ремонтної справи і технології металів у складі факультету «Механізації сільського господарства»  Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. Засновником та першим завідувачем кафедри був відомий український вчений в галузі машинознавства та проектування сільськогосподарської техніки , професор, доктор сільськогосподарських наук, академік Академії наук Української Радянської соціалістичної республіки, лауреат Державної премії УРСР Андрій Овер’янович Василенко.

 Значний творчо-організаційний внесок у становлення та розвиток кафедри ТСРВ на різних етапах її функціонування зробили професори: Васильєв С.П., Тимофєєв П.Т., Єрмолов Л.С., Пилипенко М.С., Поліський А.Я., Войтов В.А.; доценти : Педченко І.Ф., Редозуб М.А., Гребенюк С.С., Апальков В.М., Татарінцев М.І., Ісіченко І.А., Глазьєв М.І., Лебідь П.К.,Карпусенко В.П., Тридуб А.Г., Шержуков І.Г., зав. лаборараторією  Янковський В.І. та інші.

    

Перший завідувач кафедри Василенко Андрій Овер’янович–професор, доктор сільськогосподарських наук, академік Академії наук УРСР

Сьогодні на  кафедрі працюють 4 професори – Сідашенко О.І., Скобло Т.С., Власовець В.М., Лузан С.О., 7 доцентів – Тіхонов О.В., Сайчук О.В., Мартиненко О.Д., Бантковський В.А, Сиромятніков П.С., Гончаренко О.О., Автухов А.К.,  старший викладач Рибалко І.М. та асистент Маніло В.Л. , з них 2 академіка Інженерної академії наук України, 3 доктори технічних наук та 8 кандидатів технічних наук; 11 викладачів за досягнення в сфері освіти отримали вчені звання. Всі викладачі кафедри мають базову освіту для спеціальностей, дисципліни яких викладаються на кафедрі. З 1988 року кафедру очолює професор, кандидат  технічних наук, академік ІАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Сідашенко Олександр Іванович. 

Кафедра є однією з провідних , базових кафедр університету і бере участь у процесі  навчання здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр із спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Агроінженерія», «Лісове господарство» за освітніми програмами  «Машини та  обладнання  сільськогосподарського виробництва і технічний сервіс», «Процеси,  машини  та  обладнання  агропромислового виробництва», «Колісні та гусеничні транспортні засоби, ділерська діяльність і забезпечення паливно-мастильними  матеріалами» ,а також  «Обладнання  переробних і харчових виробництв». На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни, як «Технологічні системи ремонтного виробництва», «Ремонт машин та обладнання», «Ремонт обладнання переробних і харчових виробництв», «Основи проектування пристроїв та обладнання», «Економіка машинобудівного підприємства», «Методологія наукових досліджень з  проблем відновлення працездатності машин», «Нанотехнології та висококонцентровані джерела енергії при ремонті машин», «Моделювання виробничих процесів та проектування підприємств технічного сервісу», «Спеціалізований рухомий склад», «Електрообладнання транспортних засобів», «Управління інноваціями в сільськогосподарському машинобудуванні» та інші. Підручники, навчальні посібники, монографії, довідники та термінологічні словники розроблені викладачами кафедри ,широко відомі та авторитетно визнані  в освітньому середовищі  як України, так і країн близького зарубіжжя. За останні 25 років викладачі кафедри підготували 7 підручників, 20 навчальних посібників, 4 довідники, 2 термінологічних словника, та 6 монографій.

Кафедра має 12 навчально – дослідницьких  лабораторій та аудиторій , 2  спеціалізованих комп’ютерних кабінети, загальною площею  1110 кв. метрів, оснащені сучасним технологічним,  комп’ютерним та мультимедійним обладнанням. На кафедрі створені та ефективно використовуються, як в навчальному процесі так і для проведення наукових досліджень, лабораторії лазерного термозміцнення та обробки деталей,  плазмової і газо-термічної обробки поверхонь, ремонту базових деталей машин, металографічних досліджень, неруйнівних методів контролю якості нових та відновлених деталей .Основними напрямками наукових досліджень що проводяться викладачами кафедри є : розробка прогресивних способів відновлення деталей машин; інженерія робочих поверхонь, в тому числі,  з використанням  нанотехнологій; підвищення надійності вузлів і агрегатів; розробка  науково-методичних основ  і нормативів ,а також раціональних форм  організації виробничих процесів виготовлення і ремонту виробів машинобудування. Науково-дослідні та прикладні розробки співробітників кафедри  були відзначені такими нагородами як «Державна премія України в галузі науки і техніки» (1994р.), «Діамантова зірка Міжнародного інституту маркетингу» (1994, 1995,1997 р.р.) –  Сідашенко О.І., Скобло Т.С., «Премія Президента України серед молодих вчених» (2003р.) – Сайчук О.В., Власовець В.М., Науменко А.О., Іващенко С.Г., «Премія Верховної Ради України серед молодих вчених в галузі  фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік.» –  Рибалко І.М., Пасько Н.С.,Плугатарьов А.В. У 2017 році Рибалку І.М. Харківська обласна державна адміністрація присудила іменну стипендію в галузі науки і техніки імені Олексія Никаноровича Соколовського (з аграрних наук) за значні досягнення в галузі науки.

Сідашенко О.І., Скобло Т.С. – лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки у 1994р. та володарі Діамантових зірок Міжнародного інституту маркетингу за 1994, 1995,1997 роки 

Вручення Премії Президента України для молодих вчених 

Власовцю В.М.,Сайчуку О.В., Науменку А.О., Іващенку С.Г.

 

Рибалко І.М., Пасько Н.С., Плугатарьов А.В. – лауреати премії Верховної Ради України серед молодих вчених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік

Мультимедійне супроводження

Склад кафедри

Наукова діяльність

Наукова школа

Профорієнтаційна робота

Яндекс.Метрика