Склад кафедри

Анастасія Анатоліївна Суска

кандидат економічних наук,

член-кореспондент Академії економічних наук України,

завідувач кафедри деревооброблювальних технологій та

системотехніки лісового комплексу

Коло наукових інтересів - економічні моделі розвитку підприємств лісового господарства та оцінка соціально-екологічного потенціалу лісових ресурсів.

Гладун Григорій Борисович

доктор сільськогосподарських наук, професор

Автор більше 200 наукових робіт (в фахових виданнях України та міжнародних).

Коло наукових інтересів – агролісомеліорація і захисне лісорозведення, моделювання оптимальної захисної лісистості агроландшафтів рівнинної частини України, удосконалення нормативно-правової бази сучасної агролісомеліорації, еталонні захисні лісові насадження.

Градиський Юрій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент.

Автор більше 100 наукових робіт (в фахових виданнях України та міжнародних), з них 28 – монографії, підручники та навчальні посібники.

Коло наукових інтересів – зносостійкість конструкційних матеріалів, технологічні прийоми підвищення зносостійкості та витривалості трібосистем.

 

Шевченко Сергій Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент,

професор кафедри

Автор більше 100 наукових робіт (в фахових виданнях України та міжнародних)

З 2017 р. входить до складу науково-методичної комісії «Деревообробні та меблеві технології» сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Коло наукових інтересів - технологія лісопильно-деревообробних виробництв, неруйнівний контроль, експлуатація машин за станом.

Соколенко Уляна Михайлівна

кандидат екологічних наук, доцент.

Автор більше 40 наукових робіт.

Коло наукових інтересів – озеленення населених місць, екологія міста, ботаніка, екологія рослин, заповідна справа.

Сабліна Марія Олександрівна

старший викладач кафедри

 

В 2006 році закінчила факультет Технічного сервісу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка  та отримала диплом магістра з відзнакою по спеціальності «Обладнання лісового комплексу».

Коло наукових інтересів- механічне оброблення деревини, верстати та інструменти.

Дяченко Владислав Юрійович

старший викладач кафедри

Закінчив аспірантуру при Харківській державній академії дизайну та мистецтв за спеціальністю « Промисловий дизайн». Учасник міжнародних та Всеукраїнських виставок та конкурсів з дизайну. 2004 рік-участь у Міжнародному конгресі молодих вчених « InterDesign- 2004” ( м. Познань, Польща). 2006 рік- участь у Міжнародному конкурсі « Світло».

З 2010 року- Член Гільдії ландшафтних дизайнерів України.

Коло наукових інтересів – промисловий дизайн, ландшафтний дизайн.

Заєць Валерія Миколаївна

асистент кафедри ДТСЛК

В 2013 році закінчила ННІ Технічного сервісу при ХНТУСГ ім П. Василенка у зі спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» отримавши  дипломом з відзнакою.

У 2013 поступила до аспірантури за напрямком «Матеріалознавство»

Коло наукових інтересів: втомні руйнування, напружено-деформований стан, неруйнівний метод контролю, полімери, захисно-декоративні покриття, САПР в машинобудуванні, САПР в будівництві, проектування методом кінцевих елементів.

Яндекс.Метрика