НАУМЕНКО Олександр Артемович
завідувач кафедри, професор, академік Інженерної академії України 

Науменко Олександр Артемович (р. 1950 с. Циркуни, Харківського району, Харківської області) - закінчив Циркунівську СШ в 1967р. і поступив в Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, який закінчив в 1972 р. 1972-1973 р.р. працював гол. інженером радгоспу "Конотопський" Сумської області. 1973-1976 інженер, молодший науковий співробітник Східного відділення УНПМЕСГ, 1977-1980 - підготовка в аспірантурі. В 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук., в 1985 році присвоєно звання доцента, а в 2000 р. - звання професора. Нагороджений "Знаком Пошани" Міністерства сільського господарства і продовольства України. Відмінник освіти України, відмінник аграрної освіти України, відмінник технічної служби. 

Викладає дисципліни:

- Основи дилерської діяльності
- Машиновикористання в тваринництві.НАНКА Олександр Володимирович
Ректор, професор, кандидат технічних наук, Академік Української Національної Академії наук Екологічних технологій, Академік Інженерної Академії України

Нанка Олександр Володимирович (р. 1961, с. Недригайлів Сумської області) - закінчив Недригайлівську СШ в 1978р., поступив в Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства, який закінчив у 1983р. Асистент кафедри "Механізація тваринницьких ферм" з 1983р.. Захистив кандидатську дисертацію на тему "Розробка пристрою для транспортування гички кормових буряків в кузов транспортного засобу" в Харківському інституті механізації і електрифікації сільського господарства в 1993р., доцент з 1999р., обраний дійсним членом (академіком) національної академії наук України екологічних технологій в 2003р. Нагороджений знаком "Відмінник технічної служби" в 2004р. У 2016 році був обраний ректором ХНТУСГ ім. П. Василенка. 


 

Шигимага Віктор Олександрович

доцент, доктор технічних наук

Викладає дисципліни:

- Робототехнічні системи і комплекси
- Мікропроцесорні системи в тваринництві
- Основи тваринництва. Тварина як біооб’єкт
- Інноваційне технічне оснащення тваринництва.


 


НАГОРНИЙ Сергій Анатолійович
доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Нагорний Сергій Анатолійович (р. 1971, с. Леб’яже, Чугуївського р-ну, Харківської обл)- закінчив Лебежанську СШ. В 1988., поступив в Харківський зооветеринарний інститут, який закінчив у 1993 р. В 1993 р. поступив до аспірантури в Інститут тваринництва УААН.
В 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Відтворні та продуктивні якості перевірюваних свиноматок залежно від тривалості лактації". З 2006 р. працював старшим викладачем кафедри "Механізація тваринницьких ферм ". З 2007р. - доцент кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П.Шабельника.

Викладає дисципліни:

- Технології виробництва продукції тваринництва
- Основи тваринництва
- Інтенсифікація технологічних процесів у тваринництві
- Лісомисливське господарство
- Тваринництво.СЕМЕНЦОВ Володимир Ілліч
доцент, кандидат технічних наук

Викладає дисципліни:

- Машини і обладнання в тваринництві
- Машиновикористання в тваринництві
- Монтаж та пусконалагодження обладнання для тваринництва.ПАЛІЙ Андрій Павлович
доцент, доктор сільськогосподарських наук

Палій Андрій Павлович (р. 1981, с. Рогачів Баранівського району Житомирської області) – закінчив Кулиничівську СШ в 1996 році. З 1996 по 2000 рік навчався в технікумі ХНТУСГ ім. П. Василенка. З 2000 по 2002 рік проходив строкову військову службу в збройних силах України. В 2002 році поступив на навчання у ХНТУСГ ім. П.Василенка, який закінчив у 2005 році. З 2005 по 2009 рік навчався в аспірантурі в Інституті тваринництва НААН. В 2010 році поступив на кафедру ТСТТ ім. Б. Шабельника.

В 2013 році захистив дисертацію на тему "Удосконалення технологічних прийомів машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах промислового типу" та отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук із спеціальності 06.02.04 - технологія виробництва продуктів твариництва.

З 2015 по 2017р. працював над докторською дисертацією в очній докторантурі.

У 2016 році присвоєне вчене звання доцента.

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри.

У 2018 році у Миколаївському національному аграрному університеті захистив докторську дисертацію на тему “Обгрунтування, розробка та ефективність застосування інноваційних технологій і технічних рішень у молочному скотарстві” та отримав диплом доктора сільськогосподарських наук із спеціальності 06.02.04 - технологія виробництва продуктів твариництва.

Палій Андрій має подяку від Міністерства освіти і науки України, почесні грамоти та подяки від урядових та неурядових організацій.

Палій А.П. є автором 3-ох монографій, 140 наукових праць, у тому числі 8 статей, які входять до міжнародних баз Web of Science та Scopus, 92 патентів України на корисну модель. Має 21 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Викладає дисципліни:

- Патентознавство і авторське право.Іщенко Катерина Вікторівна
старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук

Іщенко Катерина Вікторівна (р. 1981, м.Орджонікідзе, Дніпропетровська обл.) - закінчила у 1999 р. Орджонікідзевський ліцей. У 2005 р. закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка. З 20 серпня 2005 р. працює на кафедрі асистентом. В 2010р. захистила дисертацію та одержала посаду викладача.

Викладає дисципліни:

- Технології виробництва с\г продукції
- Технічні системи та технології тваринницьких ферм
- Механізація процесів АПК тваринництва.Семенцов Віталій Володимирович
доцент, кандидат технічних наук

Семенцов Віталій Володимирович. Народився 17 березня 1984 року. В 2001 році закінчив ЗОШ №136 місто Харьків, та поступив до ХНТУСГ ім. П.Василенка, який закінчив у 2007 році. Після закінчення університету працював зав. лабораторією на кафедрі «Мовної підготовки», в 2012 році переведений на посаду асистента кафедри ТСТТ. З 2012 по 2014 рік – аспірант на кафедрі ТСТТ. З 2018 року працює на посаді доцента кафедри.

Викладає дисципліни:

- Технічні системи та технології тваринницьких ферм
- Біоенергетика в АПК
- Екологічні машини і обладнання для тваринництва.


Марченко Михайло Валентинович
доцент, кандидат технічних наук

Марченко М.В. народився 3 квітня 1978р. у м. Харкові. У 1993р. закінчив Харківську загальноосвітню школу сш №146, та поступив до Харківського автодорожнього технікуму, який закінчив у 1997р.

З 1997-2000рр. навчався у ХДТУСГ, по закінченні отримав диплом “Інженер-механік з машин та обладнання сільського господарства”. У 2001р. захистив диплом магістра механізації сільського господарства з відзнакою. З 2001-2004рр. навчався у аспірантурі ХНТУСГ, після закінчення працював на кафедрі спеціалістом першої категорії та асистентом.

У 2009р. успішно захистив дисертаційну роботу в спеціалізованій вченій раді Харківського автомобільно-дорожнього університету і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. В цьому ж році посів посаду доцента кафедри.

У 2011р. присвоєне вчене звання доцента кафедри технологічних систем ремонтного виробництва.

Марченко М.В. є співавтором понад 50 наукових статей та двох патентів, входив до складу розробників СОУ 29.32.4-37-532:2006 “Неруйнівний контроль якості магнітним методом деталей при виготовленні, технічному обслуговуванні та ремонті”

Викладає дисципліни:

- Автоматизоване проектування технологічних процесів агропідприємств
- Автоматизоване проектування технологічних процесів в тваринництві
- Проектування і будівництво с\г підприємств
- Проектування об’єктів агробізнесу
- Облаштування об’єктів сільської місцевості і агропромислового комплексу.


Бойко Денис Іванович

старший викладач, кандидат технічних наук

Викладає дисципліни:

- Технічні системи в тваринництві
- Монтаж та ТО машин для тваринництва.


СЛАВКОВА Лариса Геннадіївна
старший викладач, кандидат технічних наук


Войтов Антон Вікторович

асистент, кандидат технічних наук

Викладає дисципліни:

- Мобільні засоби в АПК
- Основи дилерської діяльності
- Біоенергетика в АПК
- Теорія та розрахунок машин для тваринництва
- ПОКП машин для тваринництва
- Методи проектування машин і процесів в тваринництві
- Проектування та розрахунок машин для тваринництва.


КАЛЕНИЧ Микола Андрійович
завідувач лабораторією


ІСАЄВА Олена Борисівна
старший лаборант

Ісаєва Олена Борисівна (р. 1965, м. Харків) - закінчила Харківську СШ №40 у 1982 р. З 1983 р. працювала у НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР. З 1986 р. працює на кафедрі, після закінчення ХДТУСГ залишилась на кафедрі, де і працює старшим лаборантом. За цей час закінчила магістратуру у ХНТУСГ. Має пошани від ректора та профкому.ТИМЧУК Дмитро Сергійович
лаборант


ГАРНА Інна Володимирівна
лаборант

Гарна Інна Володимирівна (р. 1983, м. Вовчанськ, Харківської області) - закінчила Вовчанську СШ №5 у 2000 р. З 2000 р. працює на кафедрі лаборантом і навчається на заочному відділенні ХНТУСГ ім. П.Василенка.


 

Яндекс.Метрика