ВАНДОЛОВСЬКИЙ Олександр Георгійович
Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук


НАУМЕНКО Артем Олександрович
доценткандидат технічних наук

Народився в м. Харкові у 1977р. Після закінчення з відзнакою Харківського державного технічного університету сільського господарства вступив до аспірантури, і у 2004 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. В 2006 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2004 р. – доцент кафедри ремонту машин, з 2006 р. – доцент кафедри технології матеріалів, з 2019 року доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії.

Нагороджений Диплом Харківського міського голови за високі досягнення в науковій діяльності у 2003 році, Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2003 року, нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 2008 року; зайняв перше місце в обласному конкурсі «Молоді винахідники Харківщини» у 2008 році; у травні 2012 і у листопаді 2015 року отримав Подяки міністра аграрної політики і продовольства України.

Викладає дисципліни:

- Інженерні споруди
- Будівельна справа
- Технологія виготовлення робочих органів сг техніки
- Матеріалознавство і ТКМ


ПЕТРОВ Анатолій Миколайович
доцент, кандидат технічних наук

Народився в 1970р. у м. Харків. У 1994 р. закінчив Український державний університет залізничного транспорту. Після закінчення університету навчався в аспірантурі та працював на посадах старшого лаборанта, асистента, доцента кафедри будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту.

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Напружено-деформований стан брускових колон при осьовому та позацентровому стисканні» за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Вчене звання доцента отримав у 2011 р.

Має 31 публікацію. З них 24 наукового та 7 навчально-методичного напрямку.

З 2018 року працює у ХНТУСГ ім. П. Василенка.


РАДОВ Станіслав Георгійович
доцент

Народився 1950 року, інженер-геодезист. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут у 1974 році за спеціальністю «Інженерна геодезія». За направленням працював в Комунарському гірничо-металургійному інституті на посаді асистента, старшого викладача, доцента кафедри геодезії та маркшейдерської справи (1974-1994 р.).

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження методів визначення положення автономних геодезичних пунктів» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія». Вчене звання доцента присвоєне у 1986 році.

Працював заступником начальника управління містобудування, архітектури та землеустрою, головним землевпорядником Алчевського міськвиконкому Луганської області (1994-2002 р.), доцентом та завідувачем кафедри землевпорядкування і кадастру Луганського національного аграрного університету (2002-2014 р), доцентом кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (2014-2015 р.).

З серпня 2015 року до грудня 2019 працював у Луганському національному аграрному університеті (м. Харків) завідувачем кафедри землевпорядкування і кадастру, деканом будівельного факультету, виконував обов’язки директора Навчально-наукового інституту будівництва.

Має 75 наукових праць та методичних розробок, у тому числі одну колективну монографію (1986 р.), понад 30 наукових статей, 9 навчальних програм дисциплін для підготовки бакалаврів напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» у вищих навчальних закладах Міністерства аграрної політики та продовольства України, понад 20 методичних вказівок.

Яндекс.Метрика