Коротка біографія завідувача та академічного складу кафедри

"Міцність, надійність та технічний сервіс машин імені В.Я. Аніловича"

 Кухтов Валерій Георгійович

професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри

Народився 2 лютого 1950 року в місті Херсоні.

В 1957-1967 р.р. навчався в середній школі, по закінченні якої поступив у Запорізький машинобудівний інститут, який закінчив у 1973 році і отримав кваліфікацію інженер-механік за спеціальністю "Автомобілі та трактори".

Після закінчення інституту працював на Харківському тракторному заводі в відділі головного конструктора на посадах інженера-конструктора, ведучого інженера-конструктора, начальника КБ.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Експлуатація, відновлення та ремонт сільськогосподарської техніки".

З 1999 році навчався в докторантурі ХНАДУ, підготував до захисту дисертацію "Методи оцінки довговічності конструкцій шасі колісних тракторів", яку захистив в 2006 році.

З 2006 року завідувач кафедри "Міцність та надійність машин ім. В.Я.Аніловича" у Харківському національному технічному університету сільського господарства імені Петра Василенка.

З 2008 року член-кореспондент Академії інженерних наук України. Автор біля 170 наукових праць.

Викладає дисципліни:

- Моделювання надійності конструкцій
- Конструкторське і технологічне керування надійністю.


 

Гринченко Олександр Степанович

професор, доктор технічних наук

О.С.Гринченко народився 31 березня 1945 р. в м. Харкові. У 1962 р. поступив та в лютому 1968 р. закінчив інженерно-фізичний факультет Харківського політехнічного інституту, де отримав кваліфікацію інженера-механіка з спеціальності "Динаміка та міцність машин". До листопада 1968 р. працював інженером у відділі міцності та обчислювальної техніки Українського науково-дослідного інституту хімічного машинобудування. У 1968 р. був призваний до лав збройних сил, де служив 2 роки офіцером в танковій частині. У грудні 1970 р поступив на роботу у Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії надійності та довговічності сільськогосподарських машин. У 1972 р. поступив до аспірантури при кафедрі надійності сільськогосподарської техніки та опору матеріалів, де під керівництвом  проф. Аніловича В.Я. виконав і у 1978 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Дослідження і розробка методів діагностики та прогнозування ресурсу полотен пруткових транспортерів сільськогосподарських машин".

Викладацьку діяльність О.С. Гринченко  почав у 1977 році. У 1985 р. йому було присвоєно звання доцента.

Багато результатів досліджень О.С. Гринченка з оцінки та підвищення надійності сільськогосподарських тракторів викладено у монографії "Прогнозирование надежности тракторов", М.: Машиностроение. – 1986 (співавт. В.Я. Анілович, В.Л.Литвиненко, І.Ш.Чернявский). О.С. Гринченко є автором 8 авторських посвідчень на винаходи. Загалом у науково-технічних виданнях та журналах він опублікував понад 150 робіт.

Викладає дисципліни:

- Оптимальне проектування техніки
- Динамічна міцність та надійність машин.


 

Савченко Володимир Борисович

доцент, кандидат технічних наук

Народився у 1961 році,  м. Харків. Закінчив середню школу №141 міста Харкова у 1978 році. В тому ж році поступив до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства, який закінчив з відзнакою у 1983р. У 1990 році поступив до аспірантури ХІМЕСГ. В 2001 році при Харківському державному технічному університеті сільського господарства захистив дисертацію на тему "Забезпечення надійності сільськогосподарських машин і технологічних комплексів". Доцент кафедри міцності і надійності машин імені В.Я. Аніловича з 2003 року. У 2001 та 2004 роках нагороджений почесними грамотами університету.

За час  роботи опублікував біля 70 наукових праць та методичних видань.

Викладає дисципліни:

- Механіка матеріалів і конструкцій
- Опір матеріалів (ГМБ)
- Опір матеріалів (ДО)
- Методологія наукових досліджень.


 

Алфьоров Олексій Ігорович

доцент, кандидат технічних наук

Народився у 1982 році,  м. Харків. Закінчив середню школу № 80 м. Харкова у 1999 р. З 1999 по 2004 роки навчався в Харківському державному технічному університеті сільського господарства. В 2004-2005 працював інженером-конструктором на підприємстві з виробництва обладнання для тваринництва "Ферммаш". В січні 2005 р. був зарахований до аспірантури ХДТУСГ на кафедру "Міцність та надійність машин імені В.Я. Аніловича". Закінчив аспірантуру у грудні 2007 році. З вересня 2007р. по вересень 2009 р. працював асистентом кафедри "Міцність та надійність машин ім. В.Я. Аніловича".

У жовтні 2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З вересня 2008 р. по теперішній час обіймає посаду доцента кафедри "Міцність та надійність машин ім. В.Я. Аніловича". З червня 2008 р. посів посаду заступника декана факультету ТС, а з 2010 і по теперішній час - посаду заступника директора ННІ ТС.

За час  роботи опублікував біля 30 наукових праць та методичних видань.

Викладає дисципліни:

- Надійність машин та обладнання.


 


 Іванов Володимир Іванович

доцент, кандидат технічних наук

Іванов В. І. (1963р.н., с. Топильня Олевського р-ну, Житомирської обл.) – закінчив Куп’янську СШ №6 у 1980р., поступив у ХІМЕСГ який закінчив у 1985р. Захистив кандидатську дисертацію на тему : “Керування надійністю при ремонті агрегатів тракторів на основі кореляційних методів” в 1992 р. Доцент кафедри технологічних систем ремонтного виробництва з 1997р.

Іванов В.І. є співавтором 2-х підручника, 5-ти навчальних посібників, 15 наукових статей, 10-ти науково-методичних робіт та 3-х авторських свідоцтв

Викладає дисципліни:

- Надійність машин та обладнання
- Надійність машин та ОНД
- Визначення та контроль надійності
- Випробування і контроль надійності
- Розробка систем керування якістю
- Контроль якості продукції машинобудування.


 

Калінін Євген Іванович

доцент, кандидат технічних наук

Народився у 1985 році, м. Харків. Закінчив середню школу № 124 м. Харкова у 2002 р. З 2002 по 2007 роки навчався в Харківському національному технічному університеті сільського господарства. Під час навчання в університеті проходив практику в Великобританії в 2003 р. та Данії в 2004 р.  В 2007 р. був зарахований до аспірантури ХНТУСГ ім. Петра Василенка на кафедру "Трактори і автомобілі". З 2007р. працював асистентом кафедри "Трактори і автомобілі".

У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

З 2012 по 2014 рік – доцент кафедри теоретичної механіки і гідравліки ХНАДУ.

З 2014 року зарахований доцентом кафедри «Міцність та надійність машин імені В.Я. Аніловича», де і працює по теперішній час.

Тричі Лауреат Премії Кабінету Міністрів України. Призер Міжнародного Чемпіонату при підтримці Міністерства освіти і науки України «Золотой Байт - 2015» в номінації «Mobile Development».

За час роботи в університеті опублікував 1 авторське свідоцтвобіля 40 наукових праць та методичних видань.

Викладає дисципліни: 

- Механіка матеріалів і конструкцій
- Опір матеріалів (ГМБ)
- Математичне моделювання та статистика.


 

Свіргун Ольга Анатоліївна

доцент, кандидат технічних наук

Свіргун О.А. народилась 1 січня 1963р в м. Харків. Закінчила середню школу № 112. В 1980 поступила, а у лютому 1986 р. закінчила інженерно-фізичний факультет Харківського політехнічного інституту. Отримала кваліфікацію інженер-механік-дослідник з спеціальності "Динаміка та міцність машин". В 1986-1991 р. працювала інженером-дослідником в ХКБМ ім. О.О.Морозова. З 1991 р. - викладач кафедри "Деталі машин" Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства.

2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Розробка методики розрахунку і дослідження характеристик радіальних підшипників ковзання з матеріалів типу гуми" В 2007 році присвоєно звання доцента.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

З 2017року - доцент кафедри "Міцність, надійність та технічний сервіс ім. В.Я. Аніловіча"

За час роботи опублікувала більше 40 наукових праць та методичних видань, 4 авторських свідоцтва, співавтор 3 навчальних посібників. 

Викладає дисципліни: 

- Опір матеріалів (ГМБ)
- Опір матеріалів (БЦІ)
- Розрахунки при конструюванні машин
- Основи проектування машин
- Будівельна механіка (БЦІ).


 

Концевич Олександр Андрійович

старший викладач

Народився у 1954 році у с. Млинище Житомирського р-ну Житомирської обл. Закінчив Дворічанську середню школу Харківської області у 1971 році і поступив до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства, який закінчив в 1976 р.

Після закінчення інституту відповідно до розподілення направлений на кафедру "Технологія металів" на посаду молодшого наукового співробітника. В 1980 р. перейшов в ОНІЛПЕНТ кафедри "Надійність с.-г. техніки та опір матеріалів" науковим співробітником. Співавтор 6 авторських свідоцтв. З 1993 року паралельно займається фермерством.

В 2004 році нагороджений почесною грамотою комітету по земельних відносинах Верховної Ради України за внесок в розвиток фермерського руху і в зв'язку з 50-річчям з дня народження. В 2005 р. на 15-му Ювілейному з'їзді АФЗУ нагороджений почесною грамотою. В 2010 р. на 20-му ювілейному з'їзді АФЗУ нагороджений  почесною відзнакою "20 років фермерському руху".

Депутат Дворічанської районної ради двух скликань.

За час роботи опублікував біля 40 наукових праць та методичних видань.

Викладає дисципліни: 

- Механіка матеріалів і конструкцій
- Опір матеріалів (ГМБ).


 

Рибалко Михайло Степанович

майстер виробничого навчання

Народився у 1940 році, м. Харків. Закінчив середню школу м. Харкова у 1970 р. У 1976 році закінчив вечірнє відділення Харківського політехнічного інституту. З 1965 по 2006 рр. працював трактористом-випробувачем на Харківському тракторному заводі, а після закінчення інституту - інженером-конструктором відділу головного конструктора.

З 2006 р. по теперішній час працює в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка  на кафедрі "Міцність та надійність машин імені В.Я. Аніловича" на посаді навчального майстра.


 

Благутіна Людмила Володимирівна

старший лаборант

Народилася у 1956 році, м. Харків. Закінчила Харківську середню школу № 32 в 1973 р. У 1973 р. почала працювати у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства на кафедрі "Надійність с.-г. техніки та опір матеріалів", де працює по теперішній час. У 1974 р. поступила в цей же інститут на заочне навчання. Закінчила у 1980р. за фахом інженера-механіка сільського господарства. Має 7 подяк від ректора університету за участь у змаганнях з цивільної оборони. Нагороджена почесними грамотами. Бере активну участь у громадському житті кафедри та університету.


 

Кніс Тимур Вікторович

завідувач лабораторією

Народився у 1988 році, с. Рогань, Харківська обл., Харківський р-н. Закінчив Роганську гімназію №1 у 2006 р. З 2006 по 2011 роки навчався Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка. Після закінчення залишився працювати завідувачем лабораторії на кафедрі надійності, міцності та технічного сервісу машин ім. В.Я. Аніловича.


 

Козаченко Олексій Васильович

доктор технічних наук, професор,

член-кореспондент інженерної академії України

(народився 21 липня 1955 р. у с. Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області)

Після закінчення школи в 1972 р. навчався в Харківському автотранспортному технікумі, з 1973 по 1975 рр. служба в Збройних Силах.

1976-1981 рр. – студент факультету механізації Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (нині Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). З 1981 р. працював в цьому навчальному закладі на посадах молодшого наукового співробітника, асистента. В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію; 1991 р. – присвоєно вчене звання доцента; 2006 р. – захистив докторську дисертацію; 2007 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри технічної експлуатації машин та устаткування.

Нагороджений знаком МОН „Відмінник аграрної освіти” та „Відмінник технічної служби”, грамотами Міністерства аграрної політики України.

Викладає дисципліни: 

- Теорія експлуатації машин та проектування технічних систем.


 

Сорокін Сергій Петрович

кандидат технічних наук, доцент

(народився 13 жовтня 1958 року у селищі Приколотнє, Великобурлуцького району, Харківської області)

У 1975 році закінчив Приколотнянську середню школу імені К. Ольшанського.

У 1975 році поступив, а у 1980 році закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства. Отримав диплом інженера - механіка сільськогосподарського виробництва «З відзнакою». 1980-1981 рр. – інженер по діагностуванню МТП на Великобурлуцькому ремонтно-транспортному підприємстві. 1981-1986 р. науковий співробітник кафедри «Трактори і автомобілі»  ХІМЕСГ; 1986-1989 р. аспірант по кафедрі тракторів і автомобілів; 1990-1995 р. асистент кафедри «Трактори і автомобілі».

20 червня 1991 р захистив кандидатську дисертацію на тему «Совершенствование метода и средств оценки технического состояния форсунок тракторных дизелей» за спеціальністю 05.20.03 – експлуатація, відновлення та ремонт сільськогосподарської техніки.

З 1995 року – призначений на посаду доцента кафедри технічної експлуатації машин та устаткування. У 1996 році зарахований на посаду заступника декана факультету технічного сервісу, а з 2010 р. – заступника директора інституту технічного сервісу.

Нагороджений почесними грамотами інспекції державного технічного нагляду, Міністерства аграрної політика, міністерства освіти і науки, знаком «Відмінник освіти» та знаком «Відмінник технічної служби».

Викладає дисципліни: 

- Нафтопродуктозабезпечення
- Техніко-експлуатаційні параметри транспортних засобів та їх діагностика
- Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом.


 

Блезнюк Олег Володимирович 

кандидат технічних наук, доцент

(народився 11 лютого 1978 року в м. Харкові)

У 1995 році – закінчив Харківську СШ №125, а у 2000 році Харківський державний технічний університет сільського господарства за спеціальністю “Механізація сільського господарства”, отримав диплом з відзнакою. З 2000 по 2003 рік навчався в аспірантурі університету. У 2002 р. прийнятий на посаду асистента кафедри технічної експлуатації машин та устаткування; 2007 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва на тему: «Обґрунтування методу підвищення працездатності та параметрів дисків викопуючого пристрою коренезбиральної машини»; 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри технічної експлуатації машин та устаткування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

 В 2006 році за сумлінну, бездоганну працю в університеті, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців сільськогосподарського виробництва – оголошена подяка від керівництва ХНТУСГ; у 2008 році за вагомі результати з наукового забезпечення впровадження технічних розробок в серійне виробництво – нагороджений грамотою ХНТУСГ; у 2008 році за активну участь у проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ремонт машин» – нагороджений грамотою ХНТУСГ. У 2008 р. нагороджений дипломом переможця ІІІ обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» з напрямку «Технічні науки». У 2010 р. нагороджений знаком «Відмінник технічної служби». У 2011 р. за активну участь у роботі, проявлену ініціативу та винахідливість у проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» – нагороджений грамотою ХНТУСГ.

Викладає дисципліни: 

- Проектування технологічних процесів технічного обслуговування машин
- Експлуатація і обслуговування машин.


 

 Шкрегаль Олександр Миколайович 

кандидат технічних наук, доцент

(народився 20 березня 1980 року в с. Юрченкове Вовчанського району Харківської області)

В 1997 році закінчив Юрченківську ЗОШ І-ІІІ ступенів. В 2003 році з відзнакою закінчив Харківський державний технічний університет сільського господарства. З 2003 по 2004 р працював на ВАТ «Вовчанський маслоекстракційний завод». З 2004 року асистент кафедри технічної експлуатації машин та устаткування ХНТУСГ ім. П. Василенка. В 2010 році стипендіат Кабінету Міністрів України в галузі науки і техніки. В 2011 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва на тему: «Обґрунтування параметрів процесу і енергозберігаючих робочих органів культиваторів». З 2011 ст. викладач кафедри технічного сервісу машин ННІ ТС ХНТУСГ ім. П. Василенка.

Викладає дисципліни: 

- Технічна діагностика
- Технічний сервіс в АПК
- Комп’ютерна діагностика та моніторинг стану машин.

Яндекс.Метрика