Склад кафедри «Технологічні системи ремонтного виробництва» 

на 2017-2018 навчальний рік

 

 


 

Завідувач кафедри «Технологічні системи ремонтного виробництва» Сідашенко Олександр Іванович – професор, академік інженерної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 

Сідашенко О.І. народився 28 квітня 1948 р. в м. Краснограді  Харківської області.Закінчив зі срібною медаллю Красноградську середню школу (1966р.) та ХІМЕСГ із відзнакою (1971р.). Після закінчення інституту працював молодшим науковим співробітником  лабораторії вібраційних машин (1972р.) та асистентом кафедри «Механізація тваринницьких ферм» (1973р.). З 1973 по 1976рр. -  аспірант кафедри «Ремонт машин». Після закінчення аспірантури Сідашенко О.І. працював асистентом, а з серпня 1979р. – старшим викладачем кафедри «Ремонт машин».

У жовтні 1978р. Сідашенка О.І. призначено на посаду заступника декана факультету механізації сільського господарства; а через рік обрано головою профспілкового комітету ХІМЕСГ (1979-1986рр.). З березня 1986р. Сідашенко О.І. займає посади заступника декана факультету заочного навчання та старшого викладача кафедри «Ремонт машин».

У 1986р. після захисту кандидатської дисертації Сідашенку О.І. присвоєно ступінь кандидата технічних наук, а в 1989р. – вчене звання доцента.З травня 1987р.- працював доцентом кафедри, а в 1988р. його було обрано завідувачем кафедри «Ремонт тракторів, автомобілів та сільськогосподарських машин».

Сідашенко О.І є одним з  ініціаторів створення і безпосереднім організатором факультету технічного сервісу (1991р.) . За багаторічну  плідну науково-дослідну, методичну та навчально-організаційну діяльність, у червні 1995р. Сідашенку О.І. присвоєно вчене звання професора.

У грудні 1994р. за розроблення та впровадження нових технологічних процесів виробництва прокатних валків і борошномельних вальців високої експлуатаційної надійності Сідашенку О.І. присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. У 1997р. Сідашенка О.І. обрано членом-кореспондентом, а у 1999р. дійсним членом (академіком) інженерної академії України. З червня 2011р. Сідашенко О.І. – член спеціалізованої вченої ради К64.832.03 по захисту кандидатських дисертацій.

Сідашенко О.І. є автором 6 підручників , 9 навчальних посібників, 3 довідників,2 термінологічних словників, 65 авторських свідоцтв та патентів, 5 монографій , понад 500 наукових та навчально-методичних праць.


  

Скобло Тамара Семенівна – професор, доктор технічних наук, академік інженерної академії України, лауреат Державної премії України, лауреат Премії Ради Міністрів СРСР 

Скобло Т.С. народилася в м. Жданові Донецької області. Після закінчення середньої школи  вона навчалася у Жданівському металургійному інституті. Після закінчення інституту  її було направлено в УКРНДІМет ( м. Харків), де вона працювала : з вересня 1958р. – лаборантом;  з 1960р. - молодшим науковим співробітником;  у 1965-1973р.р. - старшим науковим співробітником лабораторії металознавства; у1973-1982р.р. – старшим науковим співробітником відділу прокатних валків;  у 1982-1985р.р. – завідувачем лабораторії термообробки прокатних валків, а з травня 1985р. – завідувачем відділу прокатних валків. У 1967р. Скобло Т.С. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук, а у 1982р.- на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук. У 1969р. Скобло Т.С. затверджено у вченому званні старшого наукового співробітника за спеціальністю «Металознавство і термічна обробка металів».

За розробку і впровадження технології виробництва нових типів прокатних валків високої експлуатаційної стійкості в 1985р. Скобло Т.С. стає Лауреатом Премії Ради Міністрів СРСР.Три науково-практичні  винаходи Скобло Т.С. увійшли до складу двох ліцензійних угод із Нігерією та Німеччиною (1985-1089р.р.).

З січня 1989р. Скобло Т.С. професор кафедри«Ремонт тракторів, автомобілів та сільськогосподарських машин».

У 1994р. за розробку та впровадження нових технологічних процесів виробництва прокатних валків і борошномельних вальців високої експлуатаційної надійності Скобло Т.С. стала лауреатом  Державної премії України в галузі науки і техніки.

В листопаді 1997р. Скобло Т.С. було обрано членом - кореспондентом інженерної академії України, а в травні 1999р.- дійсним членом (академіком).інженерної академії України. Багато років Скобло Т.С була членом спеціалізованих  вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт в ХНАДУ таХНТУСГ, а сьогодні вона є заступником головиспеціалізованої вченої радиК64.832.03 по захисту кандидатськихдисертаційних робіт  в ХНТУСГ.

Під керівництвом Скобло Т.С. захищені 46 кандидатських та 4 докторських дисертації. Наукові публікації та навчально-методичні розробкиСкобло Т.С. широко відомі як в Україні так і за її межами.  Вона  є автором  4 стандартів, 5 підручників, довідника, 6 монографій, 9 навчальних посібників, 722 наукових статей та 16 навчально-методичних праць; є автором 93 винаходів, що зареєстровані і захищені авторськими свідоцтвами та патентами України.


 


 Лузан Сергій Олексійович – професор, доктор технічних наук

Лузан С.О. народився 30 листопада 1951 року в місті Кременчук, Полтавської області. Освіта вища – у 1974 році закінчив з відзнакою Харківський політехнічний інститут за спеціальністю гусеничні та колісні машини. Після закінчення ВНЗ працював на Харківському тракторному заводі: з 1974 по 1980 р.р. - інженером-конструктором відділу головного конструктора по тягачах, інженером-технологом, старшим інженером науково-дослідного відділу (НДВ); з 1980 по 1990 р.р. - начальником лабораторії НДВ і з 1990 по 2002 р.р. -  заступником начальника НДВ.

З 2002 по 2010 рік працював в Українській інженерно-педагогічній академії на посаді доцента, де  з 2004 по 2009р.р. займав посаду завідувача кафедри зварювального виробництва.

З 2010 по 2013 рік - докторант Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), а з 2013 по 2015 рік - професор кафедри технології металів таматеріалознавства ХНАДУ.

У жовтні 2013 року захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»; у січні 2014 року  йому  присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук, а в 2015році - вчене  звання  професора.

З 1 вересня 2015 року Лузан С.О. працює на посаді професора кафедри технологічних систем  ремонтного  виробництва  ХНТУСГ ім. П. Василенка. Як провідний спеціаліст кафедри  Лузан С.О свою педагогічну діяльність  успішно поєднує з розвитком наукової, навчально-методичної і лабораторної бази кафедри; є керівником  наукової роботи студента, який у 2016р. отримав на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  в галузі «Зварювання» диплом І ступеня ( тема роботи : «Дослідження та розробка технології відновлення деталей машин, яка забезпечує ресурс на рівні і перевищує рівень нових»).

Наукові дослідження та прикладні розробки Лузана С.О. тісно пов’язані з    питаннями вдосконалення газо-термічних методів нанесення зміцнюючих і відновлювальних покриттів, а також створенням нових матеріалів для підвищення ресурсу деталей машин; він приймає участь у роботі журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт в  галузі науки «Зварювання», є автором 75 наукових праць та 7 патентів України  на корисні моделі. 


Склад кафедри «Технологічні системи ремонтного виробництва» 

на 2018-2019 навчальний рік

  

Сідашенко Олександр Іванович

завідувач кафедри, к.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 Викладає дисципліни:

- Технологічні системи ремонтного виробництва
- Ремонт машин
- Обгрунтування та вдосконалення технологій відновлення деталей
- Енерго- та матеріалозберігаючі технології та обладнання.

 

 

 

 Скобло Тамара Семенівна

професор кафедри, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Премії Ради Міністрів СРСР

Викладає дисципліни:

- Фахове спрямування
- Нанотехнології в машино-будуванні та методологія наукових досліджень
- Наукові основи розробки нових технологій.

 

 

  

Лузан Сергій Олексійович

професор кафедри, д.т.н., професор

 Викладає дисципліни:

- Інженерія поверхні
- Обґрунтування та вдосконалення технологій відновлення деталей
- Сучасні методи відновлення деталей.

 

 

 

  

Автухов Анатолій Кузьмич

професор ХНТУСГ, к.т.н., доцент

Викладає дисципліни:

 - Технологічні системи ремонтного виробництва

- Електрообладнання транспортних засобів
- Забезпечення працездатності електрообладнання сучасної мобільної техніки.

 

 Сайчук Олександр Васильович

директор навчально-наукового інституту технічного сервісу, доцент кафедри, к.т.н., доцент, лауреат Премії Президента України для молодих вчених за наукові розробки зі створення нового обладнання, технологій та матеріалів для відновлення деталей сільськогосподарської техніки

 Викладає дисципліни:

- Вступ до фаху
- Технологічні системи ремонтного виробництва
- Монтаж, діагностика та ремонт обладнання ПХВ
- Ремонт машин та обладнання
- Забезпечення працездатності електрообладнання сучасної мобільної техніки.

 

  

Тіхонов Олександр Всеволодович

доцент кафедри, к.т.н., доцент

 Викладає дисципліни:

- Технологічні системи ремонтного виробництва
- Основи проектування технологічної оснастки
- Метали і зварювання у будівництві
- Енерго- та матеріалозберігаючі технології та обладнання.

 

 

  

Мартиненко Олександр Дмитрович

доцент кафедри, к.т.н., доцент

Викладає дисципліни:

- Ремонт машин
- Монтаж, діагностика та ремонт обладнання ПХВ
- Технологічні системи ремонтного виробництва
- Ремонт машин та обладнання.

 

 Гончаренко Олександр Олексійович

доцент кафедри, к.т.н., доцент

 Викладає дисципліни:

- Технічний сервіс транспортних засобів
- Техніка транспорту АПК, експлуатація та ремонт
- Технологічні системи ремонтного виробництва
- Спеціалізований рухомий склад
- Використання спеціальних машин у виробничих системах підприємств (у т. ч. англійською мовою)
- Монтаж, діагностика та ремонт обладнання ПХВ.

 

Бантковський В’ячеслав Анатолійович

доцент кафедри, доцент

Викладає дисципліни:

- Економіка машинобудівного підприємства
- Проектування виробничих процесів і підприємств
- Метали і зварювання у будівництві
- Технологічні системи ремонтного виробництва.

 

 

 

Сиромятніков Петро Степанович

доцент кафедри, доцент

 Викладає дисципліни:

- Проектування виробничих процесів і підприємств
- Виробнича логістика процесів машинобудування та відновлення деталей
- Технологічні системи ремонтного виробництва
- Ремонт машин
- Ремонт машин та обладнання.

 

Романченко Володимир Миколайович

заступник директора навчально-наукового інституту технічного сервісу по роботі з магістрами, доцент кафедри, к.т.н., доцент

Викладає дисципліни:

- Проектування виробничих процесів і підприємств
- Автоматизоване проектування технологічних процесів ремонтного виробництва
- Ремонт машин
- Ремонт машин та обладнання.

 

 

Колпаченко Надія Миколаївна

доцент кафедри, к.е.н.

Викладає дисципліни:

- Економіка машинобудівного підприємства
- Розробка інновацій в машинобудуванні
- Технологічні системи ремонтного виробництва.

 

 

Рибалко Іван Миколайович

старший викладач кафедри, к.т.н., лауреат Премії Верховної Ради України серед молодих вчених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік

 Викладає дисципліни:

- Основи трібології
- Автоматизоване проектування технологічних процесів ремонтного виробництва
- Ремонт машин та обладнання
- Нанотехнології в машинобудуванні та методологія наукових досліджень
- Автоматиз. проектування технологічних процесів/

 

 Маніло Вадим Леонідович

старший лаборант кафедри

 Викладає дисципліни:

- Автоматизоване проектування. технологічних процесів ремонтного виробництва
- Монтаж, діагностика та ремонт обладнання ПХВ
- Ремонт машин
- Технологічні системи ремонтного виробництва
- Автоматизоване проектування технологічних процесів.

 

 

 

Аветісян Віктор Казарович

завідувач лабораторіями кафедри, к.т.н, доцент

 

 

 

 

 

Зборщенко Анатолій Аркадійович

майстер виробничого навчання

 

 

 

 

 

 

Бойко Людмила Андріївна

старший лаборант кафедри

 

 

 

 

 

Ляшенко Вікторія Вікторівна

старший лаборант кафедри

 

 

 

Яндекс.Метрика